3 Nov 2009

Manifest

Op 9 september 2009 namen Portugal en de wereld kennis, via de media, van de extreem zorgwekkende gebeurtenis in dit land dat zo hard voor democratie heeft gevochten: een daad van censuur tegen een boek.

Het boek “Maddie: de waarheid van de leugen” was inzet van een dwangbevel dat niet alleen om de opschorting van de verkoop van het boek, en van de daarop gebaseerde documentaire eiste, maar ook iedere openbaarmaking van de theorie van de auteur, Dr. Gonçalo Amaral, voormalig rechercheur van de Gerechtelijke Politie, onderzoeksleider in de zaak ‘Madeleine McCann’.

Door deze actie werd niet alleen het geschreven werk, maar een hele gedachtenlijn verbannen: de uiting van een mening, gebaseerd op de feiten van een politieonderzoek; een rationale, verantwoordelijke, volwassen conclusie.

Niettemin is bovengenoemd dwangbewel slechts de top van een ijsberg. In de aangespannen rechtszaak zoeken Madeleine’s ouders een bedrag van 1.2 miljoen Euro van Dr. Gonçalo Amaral af te persen – een astronomisch bedrag dat buiten elke proportie is, zowel legaal als etisch.

Een tweede dwangbevel bevriest de bezittingen en het inkomen van de gedaagde, wat zijn mogelijkheid om zich te verdedigen in financiële zin verstikt, gezien het feit dat gerechtelijke- en proceskosten gerelateerd zijn aan het bedrag dat van hem wordt geëist. Zo wordt een man belegerd die, ontdaan van zijn vrijheid van meningsuiting en economisch gesmoord, niets anders zoekt dan de heropening van een juridisch onderzoek dat, naar de mening van velen, halverwege is afgebroken.

Dr. Gonçalo Amaral kan niet spreken. Maar wij, wereldburgers, kunnen voor hem spreken.
We kunnen spreken, en we kunnen handelen.

We handelen om zijn vrijheid van meningsuiting te verdedigen, een grondwettelijk recht dat we zien als onvervreemdbaar, vooral wanneer het wordt gebruikt op een verantwoordelijke en volwassen manier.

We kunnen handelen om een man te ondersteunen wiens middelen om zichzelf legaal te verdedigen zijn weggenomen, ten gevolge van opzettelijke manoeuvres van diegenen die zijn persoonlijke en professionele ondergang wensen.

We kunnen handelen want vandaag is Dr. Gonçalo Amaral het slachtoffer van censuur – morgen kan het ieder van ons zijn.

Dit project wil actie en ondersteuning voor een man die gerechtigheid zoekt. De wereldburgers die deze beweging beginnen komen samen op een vrije, onafhankelijke en a-politieke manier, verenigd in de verdediging van vrijheid van meningsuiting, en met wederzijds respect.

Onze eerste actie is de opening van een petitie, andere initiatieven zullen volgen.

We staan pal voor vrij en verantwoordelijk burgerschap, en we zullen niet zwijgen.
Doe mee!


No comments:

Post a Comment